O nas

Strefa Zieleni Poznań

Strefa Zieleni

Firma powstała w 2011 roku. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z architekturą krajobrazu i z ogrodnictwem. Naszym celem jest poprawa jakości środowiska i podniesienie walorów krajobrazowych w zastanych obiektach.
W procesie projektowania, zarówno małego ogrodu jak i dużego parku, również podczas realizacji ważny jest człowiek i jego potrzeby, które zaspokajamy przy poszanowaniu zasobów przyrodniczych Planety.
Zieleń to strefa, w której dobrze się czujemy, w której realizujemy nasze pasje. Połączyło nas zamiłowanie do przyrody, które z czasem przerodziło się w misję wprowadzania zieleni w miejsca tam, gdzie jej najbardziej brakuje.
Projektujemy zieleń na terenie całej Wielkopolski, zakładamy i troszczymy się o ogrody w Poznaniu i w okolicach.
Zieleń to nasza pasja, którą chcemy podzielić się z Tobą!


Piotr Drozda Strefa Zieleni

 

Piotr Drozda

Mgr inż. ogrodnik, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (kierunek Ogrodnictwo, specjalność Kształtowanie Terenów Zieleni). W branży ogrodniczej od 2007 roku. Członek FAP i OSTO.

W Strefie Zieleni zajmuje się koordynacją procesów inwestycyjnych, czuwa nad realizacją rozmaitych terenów zieleni. Z zamiłowania arborysta. Zawód swój traktuje jako misję ulepszania otoczenia, w którym przebywamy na co dzień.

Poza zielenią jego pasją jest gra na instrumencie etnicznym didgeridoo, rękodzieło artystyczne (lampy z tykw) oraz bieganie (np. Bieg Rzeźnika w Bieszczadach).


Anna Gałecka Drozda Strefa Zieleni

 

Anna Gałecka-Drozda

Dr inż. architekt krajobrazu, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Projektowaniem zieleni zajmuje się od 2008 roku. Członek SPAK i SAK.

W Strefie Zieleni zajmuje się projektowaniem terenów zieleni oraz sporządzaniem rozmaitych dokumentacji przedprojektowych.

Poza zielenią jej pasją jest miasto w skali makro, rower, kajakarstwo oraz grafika komputerowa.


Kwalifikacje i uprawnienia

Posiadamy uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi na terenie zabytkowych parków i ogrodów. (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.)

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Bezpiecznej wspinaczki drzewnej „Poziom A”.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Drwal – specjalistyczny kurs operatora pilarki spalinowej


Referencje

Współpracowaliśmy:

referencje-Legutko

referencje prace park zabytkowy

referencje-Kalsk.jpg

referencje-Danko

referencje-aquanet-poznan

referencje_projekt_parku

Referencje inwentaryzacja zieleni

referencje prace konserwatorskie zieleń