Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna

Profesjonalnie przeprowadzone inwentaryzacje dendrologiczne są podstawą dobrego projektu zagospodarowania terenu oraz kluczowym etapem wielu procesów inwestycyjnych. Inwentaryzacje dendrologiczne przeprowadza się przed wykonaniem projektu wykonawczego zieleni, są także konieczne przy sporządzaniu wniosków o wycinkę drzew lub krzewów.

Inwentaryzujemy zieleń przy pomocy zaawansowanych urządzeń GPS i laserowych. Zebrane dane o istniejącej roślinności są następnie przetwarzane komputerowo w oprogramowaniu CAD. Efektem finalnym inwentaryzacji dendrologicznej jest mapa z zaznaczonymi drzewami i krzewami. Każde z drzew opatrzone jest numerem, który powtórzony jest w tabeli inwentaryzacyjnej. Tabela taka zawiera m.in. informację o gatunku i odmianie, wysokości, szerokości lub obwodzie pnia, szerokości korony drzewa. W przypadku krzewów mierzy się powierzchnię jaką zajmują oraz wysokość. Zamieszczamy także informacje o stanie zdrowotnym drzewa oraz inne istotne uwagi.

Poznaj dokładny zakres inwentaryzacji dendrologicznej

inwentaryzacja dendrologiczna poznań

Gospodarka drzewostanem

Gospodarka drzewostanem jest kolejnym etapem, który następuje po inwentaryzacji dendrologicznej. Wizja terenowa oraz informacje zawarte w tabeli inwentaryzacyjnej pozwalają na zaplanowanie strategii działania dla zastanej roślinności, którą nazywamy gospodarką drzewostanem. Oceniamy tutaj stan zdrowotny, w tym także ich statykę. Następnie typujemy drzewa, które z różnych przyczyn trzeba będzie wyciąć (np. kiepska kondycja zdrowotna lub kolizja z planowaną inwestycją). Wskazujemy, które drzewa wymagają pielęgnacji oraz określamy dokładny zakres prac pielęgnacyjnych. Dobrze zaplanowane pielęgnacje pozwalają na dłuższe zachowanie drzewa w dobrej kondycji zdrowotnej oraz zmniejszają ryzyko uszkodzeń powstałych w wyniku działania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Gospodarka drzewostanem obejmuje kolejną płachtę mapy oraz osobną tabelę.

Interaktywna mapa drzew

Na życzenie klienta tworzymy interaktywne mapy drzew, w których informacje na mapie są połączone z bazą danych. Ideą mapy jest bieżące uzupełnianie informacji o przeprowadzonych zabiegach pielęgnacyjnych, uszkodzeniach. Bieżąco aktualizowana inwentaryzacja dendrologiczna szczególnie sprawdza się przy zarządzaniu zabytkowymi parkami. Pozwala to na efektywne rozplanowanie prac pielęgnacyjnych oraz na monitoring ich skuteczności.

inwentaryzacja dendrologiczna poznań

Na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej wykonujemy również analizy dendrologicznedendrochronologiczne dla zabytkowych parków.

Zasięg działania: Poznań, Kalisz, Leszno, dla dużych zleceń cała Wielkopolska.

Inwentaryzacja dendrologiczna Poznań

Przejdź do strony z pełną ofertą