Projekt klombu w Kopaszewie

Projekt rewaloryzacji klombu w Kopaszewie

Założenie Kopaszewskie odpowiada tendencjom występującym w wielu parkach krajobrazowych, gdzie powszechnie stosowano klomby kwiatowe i klomby mieszane (z roślin kwiatowych i krzewów). Z czasem w bezpośrednim otoczeniu pałacu lub dworu zaczęto tworzyć obszerne kompozycje o geometrycznym układzie, były to tzw. kobierce kwiatowe.
Charakterystyczne dla klombów było stopniowanie wysokości roślin od najwyższych na środku do niższych na zewnątrz. Często dla uwypuklenia kompozycji rośliny były sadzone na usypanym wybrzuszeniu terenu, co potęgowało wrażenie zwiększania się roślin w kierunku dośrodkowym.
Rysunek ornamentu był czytelny dzięki stosowaniu kontrastowych zestawień barw i faktur roślin. Czasami dla zwiększenia efektu stosowano wąskiepasma ścieżek wysypanych grysem lub piaskiem.

Powrót do galerii projektów