Zakres inwentaryzacji dendrologicznej

Zakres inwentaryzacji dendrologicznej

Z czego składa się inwentaryzacja dendrologiczna?

Część graficzna:

 • mapa terenu z naniesionymi drzewami z odpowiadającą im numeracją (przy dużych zleceniach współpracujemy z geodetami)
 • dokumentacja fotograficzna inwentaryzowanej zieleni

Część opisowa:

 • ogólna charakterystyka terenu
 • tabela inwentaryzacyjna, w której określa się:
  • gatunek drzewa,
  • wysokość,
  • szerokość korony,
  • obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm lub 5 cm (zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody)
  • informacje o stanie zdrowotnym rośliny

Dokładny zakres inwentaryzacji dendrologicznej ustalamy indywidualnie w zależności od celów inwentaryzacji.

Dodatkowo występujemy w imieniu Inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) do właściwego urzędu z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew. Przygotowujemy także projekty nasadzeń zastępczych (rekompensacyjnych).

Inwentaryza_kompletne_opracowanie

Więcej o inwentaryzacjach