Projektowanie ogrodów

Jak wygląda przygotowanie projektu ogrodu przez Strefę Zieleni?

Projektowanie ogrodów w naszej firmie opieramy o wypracowany schemat postępowania, który pozwala na maksymalne dostosowanie projektu ogrodu do potrzeb przyszłych użytkowników.

UWAGA nie wykonujemy projektów zdalnie – bez wizji terenowej. Nie da się wykonać dobrego projektu ogrodu, który będzie dostosowany do lokalnych warunków glebowych, nasłonecznienia oraz będzie właściwe osadzony w kontekście przestrzennym bez zapoznania się z miejscem przyszłego ogrodu! Bardzo ważna jest także rozmowa z klientami o ich marzeniach, potrzebach i obawach.

Nasze projekty ogrodów

Z czego składa się projekt ogrodu i jak przebiega współpraca przy jego projektowaniu?

Pokaż więcej

Inwentaryzacje dendrologiczne

Profesjonalnie przeprowadzone inwentaryzacje dendrologiczne są podstawą dobrego projektu zagospodarowania terenu oraz kluczowym etapem wielu procesów inwestycyjnych. Inwentaryzacje dendrologiczne przeprowadza się przed wykonaniem projektu wykonawczego zieleni, są także konieczne przy sporządzaniu wniosków o wycinkę drzew lub krzewów.

Inwentaryzujemy zieleń przy pomocy zaawansowanych urządzeń GPS i laserowych. Zebrane dane o istniejącej roślinności są następnie przetwarzane komputerowo w oprogramowaniu CAD/GIS. Efektem finalnym inwentaryzacji dendrologicznej jest mapa z zaznaczonymi drzewami i krzewami. Każde z drzew opatrzone jest numerem, który powtórzony jest w tabeli inwentaryzacyjnej. Tabela taka zawiera m.in. informację o gatunku i odmianie, wysokości, szerokości lub obwodzie pnia, szerokości korony drzewa. W przypadku krzewów mierzy się powierzchnię jaką zajmują oraz wysokość. Zamieszczamy także informacje o stanie zdrowotnym drzewa oraz inne istotne uwagi.

Nasze inwentaryzacje dendrologiczne

Z czego składa się inwentaryzacja dendrologiczna? Chcesz wiedzieć więcej o gospodarce drzewostanem, interaktywnej mapie drzew oraz inwentaryzacjach zieleni dla celów inwestycyjnych?

Pokaż więcej

Projekty rewaloryzacji zabytkowych parków

Wykonujemy projekty rewaloryzacji terenów zieleni objętych ochroną konserwatorską. Projekty rewaloryzacji parków zabytkowych składają się z wielu następujących po sobie etapów. Na początku konieczne jest przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem. Równolegle prowadzone są badania historyczne polegające na kwerendzie materiałów archiwalnych dla danego terenu. W ustaleniu kierunku rewaloryzacji pomagają m.in. także:

  • analiza dendrochronologiczna – analiza wiekowa drzewostanu,
  • analiza dendrologiczna,
  • analiza kompozycji,
  • analiza funkcjonalno-przestrzenna.

Projekty zieleni zabytkowej wykonujemy z uwzględnieniem potrzeb współczesnych użytkowników przy jednoczesnym poszanowaniu tkanki zabytkowej. Projekt jest konsultowany z konserwatorem już na etapie koncepcji projektu rewaloryzacji. Projekty rewaloryzacji nierzadko zakładają odtworzenie układu drogowego parku, elementów wodnych, elementów małej architektury, elementów kwiatowych.

Nasze rewaloryzacje parków

Realizacje terenów zieleni

Zakładamy ogrody w Poznaniu i w okolicach
Zakładanie ogrodów zaczyna się od dobrego projektu. Zazwyczaj jest to projekt ogrodu wykonany przez Strefę Zieleni, jednakże nie wykluczamy realizacji na podstawie opracowań innych projektantów. W trakcie zakładania ogrodów dbamy o bardzo dobrą jakość materiałów dostarczanych do realizacji. Duże rozeznanie na rynku poznańskim pozwala nam na wybór najlepszego materiału szkółkarskiego oraz elementów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu ogrodu. Rośliny w szkółce wybieramy sami dbając o właściwą selekcję. Chętnie towarzyszą nam przy tym klienci. Organizujemy i dbamy o transport zakupionych materiałów. Znamy i z powodzeniem stosujemy najnowsze technologie wykorzystywane do zakładania ogrodów, co pozwala na zapewnienie ich właścicielom komfortu użytkowania przez wiele lat. Zakładamy wszelkiego rodzaju instalacje ogrodowe: nawadniające, odwadniające, oświetleniowe.

Nasze realizacje terenów zieleni

Co wchodzi w zakres zakładania ogrodów? Jak pracujemy?

Pokaż więcej