Inwentaryzacja dendrologiczna dla działki budowlanej

  • Rodzaj opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna
  • Powierzchnia: 1300 m kw.
  • Przeważająca funkcja: Docelowo zabudowa jednorodzinna
  • Cechy charakterystyczne: Gęste zadrzewienie
  • Zakres projektu: Inwentaryzacja dendrologiczna, gospodarka zadrzewieniem

Cel inwentaryzacji dendrologicznej

Zadrzewiona działka, na której docelowo ma powstać dom wymagała szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej tak, aby możliwe było zachowanie jak największej ilości drzew. Drzewa są głównym atutem tej działki położonej z dużym mieście.

Celem opracowania dendrologicznego było wskazanie drzew cennych, wartych zachowania, także tych, które należy usunąć z przyczyn zdrowotnych. W ten sposób powstała mapa drzew, która stała się podstawą do wrysowania elementów zagospodarowania terenu przez architekta.

 

 

Zakres inwentaryzacji dendrologicznej

  1. Pomiary geodezyjne drzew przez zewnętrzną firmę. Precyzyjne naniesienie drzew na mapę zasadniczą.
  2. Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna (pomiary dendrometryczne, ocena stanu zdrowotnego drzew, ocena statyki drzew).
  3. Gospodarka zadrzewieniem – wskazanie kierunku działań dla każdego z drzew poprzedzona waloryzacją w 5 stopniowej skali.
  4. Konfrontacja propozycji architekta z mapą inwentaryzacyjną.