Park zabytkowy w Kopaszewie

  • Rodzaj opracowania: Projekt fragmentu parku, prace rewaloryzacyjne
  • Powierzchnia: 5 ha
  • Przeważająca funkcja: Reprezentacyjne, widokowe, rekreacyjne
  • Cechy charakterystyczne: Park krajobrazowy, starodrzew, polany parkowe, staw, klomb, podjazd
  • Zakres projektu: Projekt klombu, czyszczenie podrostu, prace arborystyczne, zakładanie łąk parkowych
  • Forma ochrony: Wpis do rejestru zabytków

Naszym zadaniem było m.in. odtworzenie klombu przed pałacem oraz uporządkowanie i renowacja runa parkowego

Polana, droga w parku zabytkowym, jesień
Świeżo posadzony żywopłot z bukszpanu, park zabytkowy, regularny kwietnik
Rośliny na kwietniku w parku zabytkowym zaraz po posadzeniu
Klomb kwietnik w parku zabytkowym zaraz po założeniu
Donica z różami i lawendą w parku, nawierzchnia granitowa w parku zabytkowym
Klomb kwietnik w parku zabytkowym